Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zakładając, że pierwszy nauczyciel pracuje w klasach gimnazjalnych i w związku z reformą oświaty maleje liczba godzin, do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor informuje...

PORADA PRAWNA

28 lutego 2019 Kadry

Nauczyciel zatrudniony jest w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 13/18 etatu. W przyszłym roku szkolnym można temu nauczycielowi przydzielić jedynie 8 godzin. Proszę o podanie procedury oraz wzoru dokumentów, jakie powinny być zastosowane wobec tego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony na podstawie mianowania, w szkole podstawowej w wymiarze 18/18 etatu, w przyszłym roku szkolnym musi uzupełnić etat na świetlicy szkolnej (2 godz.). W związku z powyższym wymiar etatu będzie wynosił 19/19. Proszę o podanie procedury oraz wzoru dokumentów, jakie powinny być zastosowane wobec tego nauczyciela.

Zakładając, że pierwszy nauczyciel pracuje w klasach gimnazjalnych i w związku z reformą oświaty maleje liczba godzin, do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor informuje nauczyciela, w formie pisemnej, o zmianach organizacyjnych (w jaki sposób i dlaczego zmaleje liczba godzin), a także o możliwości wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru zatrudnienia (i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia) do 8/18 od 1 września 2019 r. z pouczeniem, że nauczyciel ma 7 dni na wyrażenie zgody oraz że jeśli jej nie wyrazi, zostanie przeniesiony w stan nieczynny od 1 września 2019 r., o ile w 7 dni nie odmówi przejścia w ten stan. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia, strony podpisują porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy poprzez określenie wymiaru zatrudnienia 8/18 i proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli nauczyciel się nie zgodzi oraz odmówi przejścia w stan nieczynny, do 31 maja 2019 r. należy doręczyć jemu wypowiedzenie stosunku pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z powodu zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie oraz wypłacić odprawę 31 sierpnia 2019 r. Natomiast w razie odmówienia zgody na zmianę warunków zatrudnienia oraz braku odmowy w sprawie przejścia w stan nieczynny, od 1 września 2019 r. nauczyciela należy przenieść w stan nieczynny na okres 6 miesięcy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zasadniczego (art. 225 ust. 12 w zw. z ust. 1 – 6, 8 i 10 – 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm, art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
Drugiemu nauczycielowi należy zaproponować zmianę stanowiska poprzez dodanie obok stanowiska nauczyciela szkoły podstawowej także stanowiska wychowawcy świetlicy oraz wyznaczyć termin, w którym nauczyciel powinien zająć stanowisko, czy wyraża zgodę (zalecany nie krótszy niż 7 dni) – art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Jeśli nauczyciel się zgodzi, należy podpisać porozumienie zmieniające warunki pracy poprzez dodanie do aktu mianowania stanowiska wychowawcy świetlicy od dnia 1 września 2019 r. - art. 29 § 4 i 5 KP.
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT