Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Urlop uzupełniający, udzielany na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., jest rozliczany w dniach...

PORADA PRAWNA

06 września 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel w czasie wakacji był na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem. We wrześniu chciałby otrzymać urlop uzupełniający - 18 dni. Czy wyliczając urlop bierze się pod uwagę dni robocze czy pełne tygodnie. Czy urlop taki powinno się wykorzystać ciągiem czy można go podzielić? Do kiedy nauczyciel powinien wykorzystać taki urlop?

Urlop uzupełniający, udzielany na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., jest rozliczany w dniach kalendarzowych, uwzględniając niedziele i święta (Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, WKP 2018). Urlop może zostać udzielony w całości albo w częściach. Na jego wykorzystanie nauczyciel ma 3 lata licząc od 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 168 i art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT