Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stanowisko pracownika jest prawidłowe. Z powodu braku podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa żądać od nowo zatrudnionego pracownika-emeryta dostarczenia zaświadczenia z...

PORADA PRAWNA

01 sierpnia 2022 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy pracodawca ma prawo żądać od nowo zatrudnionego pracownika-emeryta dostarczenia oświadczenia z poprzedniego zakładu pracy o otrzymanych nagrodach jubileuszowych? Pracownik-emeryt utrzymuje, iż wszystkie dokumenty przekazał (w tym świadectwa pracy do ZUS) i nie posiada innych informacji oprócz decyzji emerytalnej oraz szczegółowych informacji (dokument z ZUS) o latach, które były brane pod uwagę w celu przyznania emerytury. Czy mamy prawo żąć aby przyniósł odpowiednie zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy dot. wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy prawdą jest, że za przepracowane lata można otrzymać tylko raz w życiu nagrodę jubileuszową?

Stanowisko pracownika jest prawidłowe. Z powodu braku podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa żądać od nowo zatrudnionego pracownika-emeryta dostarczenia zaświadczenia z poprzedniego zakładu pracy o otrzymanych nagrodach jubileuszowych. Byłoby to sprzeczne chociażby z zasadami przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę (art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510).

Nie jest prawdą, że za przepracowane lata można otrzymać tylko raz w życiu nagrodę jubileuszową, ponieważ takiej regulacji nie zawierają obowiązujące przepisy, z wyjątkiem omówionym poniżej. Każdy pracodawca samodzielnie ustala staż uprawniający do nagrody jubileuszowej (sumuje zakończone okresy zatrudnienia, tzw. okresy równorzędne i bieżące zatrudnienie) oraz wypłaca ją w razie stwierdzenia, że w czasie zatrudnienia u niego pracownik osiągnął wymaganą prawem liczbę lat, co w przypadku pracowników niepedagogicznych następuje na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), a w przypadku nauczycieli – według § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1418). Nie ma regulacji, która by uzależniała prawo do nagrody danego stopnia od jej niewypłacenia przez innego pracodawcę.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nagroda została wypłacona przed przejściem na emeryturę, gdy do uzyskania stażu pracownikowi brakowało mniej niż 12 miesięcy, a więc gdy pracownik otrzymał wypłatę przed przepracowaniem wymaganej liczby lat; w tym przypadku po dopracowaniu stażu nie otrzyma tej samej nagrody po raz drugi (§ 7 ust. 7 i 8 ww. rozporządzenia RM, § 4 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki i Sportu). Informację o takim wyjątkowym przypadku wypłacenia nagrody pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy, z uwagi na jej wpływ na uprawnienia u kolejnego pracodawcy (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1862 ze zm.), a w związku z tym nie zachodzi potrzeba wydawania jeszcze w tej sprawie dodatkowego zaświadczenia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT