Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60, w okresie do dnia 31...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel ukończył studium nauczycielskie - wychowanie przedszkolne, następnie studia uzupełniające magisterskie w zakresie wczesnej edukacji. Obecnie pracuje w klasach I - III szkoły podstawowej. W tym roku w szkole nastąpiła konieczność przeniesienia nauczyciela w związku z brakiem oddziału klasy I. Czy przeniesienia tego nauczyciela do oddziału przedszkolnego można dokonać na podstawie art. 19.1 KN?

Na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60, w okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie stosuje się art. 19 KN. W związku z tym organ prowadzący nie może przenieść nauczyciela bez jego zgody do innej jednostki oświatowej oraz zmienić jemu stanowiska pracy. Taka zmiana jest dopuszczalna jedynie na podstawie art. 18 ust. 1 i 4 KN i w okresie reformy oświaty dotyczy też nauczyciela zatrudnionego na umowę o prace na czas określony (art. 220 ust. 1 pkt 1 PWuPO). W związku z tym przeniesienia z urzędu mógłby dokonać dyrektor szkoły (jeśli oddział przedszkolny jest utworzony w szkole, w której obecnie pracuje nauczyciel), po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz po uzyskaniu zgody nauczyciela na zmianę stanowiska, ponieważ z przeniesieniem z klas I – III do oddziału przedszkolnego wiąże się zmiana wymiaru pensum (art. 42 ust. 3 lp. 1 – 3 KN). Gdyby natomiast nauczyciel miał zostać przeniesiony do oddziału przedszkolnego do innej szkoły niż ta, której jest pracownikiem, przeniesienia z zachowaniem ww. warunków dokonuje dyrektor tamtej placówki po uzyskaniu dodatkowo zgody dyrektora zatrudniającego nauczyciela...

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT