Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasadą jest, że nauczyciel – stażysta powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla...

PORADA PRAWNA

29 maja 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel stażysta w dniu 28.05.2020 r. napisał prośbę o rezygnację ze stażu, ponieważ od września rezygnuje z pracy w szkole. Czy nauczyciel, opiekun stażu, mimo to daje projekt oceny za okres stażu, czy nauczyciel stażysta ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu za okres stażu? Czy dodatek na start, który pobrał w wysokości 1000 zł dla stażysty powinien oddać?

Zasadą jest, że nauczyciel – stażysta powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Natomiast dyrektor nie jest uprawniony do przymuszenia nauczyciela do złożenia tego sprawozdania, ani też nauczycielowi nie grożą żadne sankcje z tego powodu poza tym, że nie będzie mógł realizować awansu i nie uzyska stopnia nauczyciela kontraktowego.
Z kolei opiekun stażu również w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). Opiekun stażu powinien więc przedłożyć taki projekt skoro ten sam termin został wyznaczony także dla nauczyciela na złożenie sprawozdania, który może jeszcze – pomimo dotychczasowego wniosku – je złożyć w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę.
Żaden przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, a zwłaszcza art. 53a KN, nie zobowiązuje nauczyciela-stażysty do zwrócenia jednorazowego świadczenia na start w związku z zakończeniem dotychczasowego zatrudnienia, ani nie uzależnia zachowania prawa do dodatku od uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. W związku z tym nie ma podstawy prawnej do żądania zwrotu tego świadczenia, gdy nauczyciel zrezygnuje z pracy.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT