Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela...

PORADA PRAWNA

19 czerwca 2020 Awans zawodowy

Bardzo proszę o informacje, jak zakończyć formalnie dwie sytuacje: 1.Nauczyciel nie składa sprawozdania za staż. 2.Nauczyciel składa plan rozwoju na nauczyciela mianowanego, zostaje przyznany opiekun na krótki czas (potem idzie na urlop macierzyński), nie zostaje przyznany kolejny opiekun, gdyż nie ma wśród nauczycieli mianowanego lub dyplomowanego. Mimo tego nauczyciel ubiegający się o awans składa po 2 latach i 9 miesiącach sprawozdanie za staż...

Na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stanowi podstawę opracowania przez opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego. W związku z tym brak tego sprawozdania powoduje, że opiekun stażu nie ma obowiązku sporządzenia tego projektu, a dyrektor nie ustali oceny, o której mowa w art. 9c ust. 5a – 5c KN oraz nie będą podejmowane żadne inne czynności związane z awansem zawodowym nauczyciela.
Przepisy KN i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) nie przewidują możliwości odbywania przez nauczyciela stażu bez przydzielonego opiekuna stażu, a ponadto niemożliwe jest ustalenie oceny dorobku zawodowego na podstawie projektu opiekuna stażu (który nie zostanie sporządzony), co również uniemożliwia postępowanie awansowe. Nauczyciela składającego dokument nazwany sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego w takiej sytuacji należałoby poinformować, że postępowanie awansowe nie będzie prowadzone z uwagi na odbywanie stażu tylko do ostatniego dnia posiadania opiekuna stażu i brak jego zrealizowania w ustawowym wymiarze, określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT