Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest: a) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, b) odbycie stażu, c) uzyskanie pozytywnej oceny dorobku...

PORADA PRAWNA

18 kwietnia 2016 Awans zawodowy

Nauczyciel w latach 1992-1993 oraz 1993-1997 pracował w szkole, następnie w instytucjach nie związanych ze szkołą, a od 2014 do teraz znowu pracuje w szkole. Po ukończeniu studiów w 1993 i pracy w szkole w 1996 uzyskał mianowanie na nauczyciela mianowanego. Ponieważ w latach 1997-2014 nie był nauczycielem awans na nauczyciela mianowanego wygasł. Jest nauczycielem kontraktowym. Czy można zastosować skrócony okres na wniosek nauczyciela na nauczyciela mianowanego, czy musi to być pełny okres 2 lat 9 miesięcy. Nauczyciel twierdzi ,że uzyskał wiedzę na temat skróconego czasu telefonicznie w Kuratorium. Proszę o wyjaśnienie i podstawę prawną. Nauczyciel nie posiada stopnia naukowego i nie jest i nie był nauczycielem akademickim.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest: a) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, b) odbycie stażu, c) uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. Art. 9c. 1. Staż (z zastrzeżeniem ust. 2 - dotyczy nauczycieli akademickich), trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.Zatem nie ma możliwości skrócenia stażu nauczycielowi, o którym mowa w pytaniu.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności rozdział 3a, art. 9b, 9c.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT