Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dokumenty muszą odzwierciedlać rzeczywistą pracę nauczyciela skierowaną na rozwój szkoły i własny rozwój zawodowy. Końcowy dokument (sprawozdanie) musi być zgodny z...

PORADA PRAWNA

08 lipca 2014 Awans zawodowy

Nauczyciel stażysta pomimo wielu przypomnień ze strony opiekuna stażu i dyrektora nie złożył do 30.06. sprawozdania z odbytego stażu. Dnia 2 lipca otrzymał pisemną informacje ,że nie zostanie wszczęta procedura awansu zawodowego. Następnego dnia czyli 3 lipca złożył sprawozdanie. Sprawozdanie nie odzwierciedla tego co robił ( w dużej mirze " ściągnięte" z internetu). Czy mam rozpocząć postępowanie związane z awansem? Do dnia dzisiejszego nie wpłynął taki wniosek od tego nauczyciela.

Dokumenty muszą odzwierciedlać rzeczywistą pracę nauczyciela skierowaną na rozwój szkoły i własny rozwój zawodowy. Końcowy dokument (sprawozdanie) musi być zgodny z planem, a każda zmiana wprowadzana do planu rozwoju powinna być uzgadniana z dyrektorem (jeśli taka była). Sprawozdanie nauczyciel składa w odpowiednim terminie. Całość postępowania dokumentuje się w sposób określony w szkole np. w procedurach awansu (zawsze przez sekretariat: „Wpłynęło….”). Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują: 1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; 4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Sprawozdanie musi być spójne z projektem rozwoju zawodowego sporządzonego przez opiekuna stażu oraz z planem rozwoju. W sytuacji opisanej w pytaniu – moim zdaniem - dyrektor powinien pisemnie odnieść się do jego zapisów, szczegółowo uzasadniając (negatywną) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności § 6, § 9.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT