Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z dniem 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730)....

PORADA PRAWNA

04 października 2022 Awans zawodowy

Nauczyciel odbył staż na nauczyciela mianowanego w okresie od 1 września 2019 r. do 4 września 2022 r. Wydłużony staż o 96 dni (każda przerwa nie trwała dłużej niż 3 miesiące) wynikała z przerw w umowach czasowych i zmianie miejsc pracy. Na jaką podstawę prawną należy się powołać?

Z dniem 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730). Nowelizacja Karty Nauczyciela zmieniała zasady awansu zawodowego nauczycieli likwidując stopień nauczyciela stażysty i kontraktowego i zmieniając zasady zdobywania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Od 2022 r. nauczyciele nie będą już realizowali stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Generalną zasadą jest, że w przypadku wejścia w życie nowych przepisów stosuje się nowe prawo. Stare przepisy stosuje się w przypadku, gdy przepis ustawy tak nakazuje.
W świetle art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. Powyższy przepis jest podstawą do zastosowania do nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, przepisów Karty Nauczyciela w wersji sprzed 1 września 2022 r. W stanie prawnym sprzed 1 września 2022 r. przedłużenie stażu odbywało się na podstawie art. 9d ust. 5 lub 5a Karty Nauczyciela.
Reasumując, w piśmie o przedłużeniu stażu należy posłużyć się sformułowaniem „na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 202 r. przedłuża się staż …”.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT