Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli nauczyciel będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, na co wskazuje ubieganie się o zasiłek rehabilitacyjny, nie może z powodu choroby sprawować osobistej opieki...

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2021 Kadry

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony od 06.11.2020 przebywa na zwolnieniu lekarskim. 06.05.2021 mija 182 dni okresu zasiłkowego. Nauczyciel złożył wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymał decyzji. Czy od 07.05.2021 nauczyciel może iść na opiekę nad dzieckiem chorym, żeby mieć usprawiedliwioną nieobecność płatną? Czy sam będąc chorym – nie ma orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy, może sprawować opiekę nad dzieckiem? Chcemy rozwiązać z nim umowę o pracę. Czy jest możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 23 ust 1 pkt 2 Karty Nauczyciela? Co w tym przypadku ze świadczeniem rehabilitacyjnym, czy z rozwiązaniem umowy musimy zaczekać na decyzję ZUS?

Jeżeli nauczyciel będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, na co wskazuje ubieganie się o zasiłek rehabilitacyjny, nie może z powodu choroby sprawować osobistej opieki nad dzieckiem i w konsekwencji pobierać na nie zasiłku opiekuńczego – art. 18 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870).
Gdyby okazało się, że ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne (nawet z datą wsteczną) od dnia następującego po zakończeniu okresu zasiłkowego, a dyrektor najwcześniej w dniu 7 maja 2021 r. doręczy oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. to wprawdzie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę nauczyciela ale z powodu wadliwości polegającej na naruszeniu okresu ochronnego, który może trwać do 12 miesięcy, w zależności od okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nauczyciel będzie mógł dochodzić roszczeń przed sądem pracy z tego tytułu – art. 44 i n. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Bardziej wskazane byłoby oczekiwanie na informację o decyzji ZUS.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT