Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne,...

PORADA PRAWNA

31 grudnia 2021 Kadry

Nauczyciel był zatrudniony przez 20 lat na czas nieokreślony w placówce feryjnej. Z dniem 27.09.2021 r. przeszedł na emeryturę. Od 28.09.2021 r. został ponownie zatrudniony na zastępstwo w tej samej szkole. Stosunek pracy skończy się 14.01.2022 r. W naszym województwie ferie zimowe wypadają w terminie od 17.01 do 30.01.2022 r. Za ile dni nauczycielowi należy się ekwiwalent?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i wakacji. Z kolei na podstawie art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii i wakacji. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

W przedstawionej sytuacji nauczyciel wykorzystał w pełni urlop wypoczynkowy za 2021 r. Co do roku 2022 należeć mu się będzie ekwiwalent urlopowy za 5 dni (56/12 w zaokrągleniu w górę).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT