Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela może nastąpić na jego wniosek lub z urzędu za jego zgodą. Przeniesienia nauczyciela do innej...

PORADA PRAWNA

06 kwietnia 2018 Kadry

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły. Proszę o wytyczne dotyczące procedury i dokumentacji dotyczącej przeniesienia nauczyciela na prośbę dyrektora szkoły (do której przechodzi) na podstawie art. 18 KN w powiązaniu z art. 220 ust. 1 - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. Czy dyrektor szkoły macierzystej może nie wyrazić zgody na takie przeniesienie? Czy szkoła macierzysta w takiej sytuacji wystawia świadectwo pracy? Jakie dokumenty powinny "pójść" za pracownikiem?

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela może nastąpić na jego wniosek lub z urzędu za jego zgodą. Przeniesienia nauczyciela do innej szkoły (w chwili obecnej nie tylko mianowanego ale też zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony) dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony nie musi wyrazić zgody na przeniesienie - wówczas nauczycielowi pozostaje rozwiązać stosunek pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN, stosunek pracy nie zostaje rozwiązany - jest kontynuowany w drugiej szkole, w związku z czym nie wystawia się świadectwa pracy, lecz przekazuje do szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony, jego akta osobowe.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT