Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli nauczyciel pracuje na 1/2 etatu, a zatrudniony jest poprzez mianowanie, to musiał być wcześniej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.  W chwili obecnej nie...

PORADA PRAWNA

25 czerwca 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel bibliotekarz pracuje w szkole w wymiarze 1/2 etatu. Jest nauczycielem dyplomowanym (i mianowanym). Organ prowadzący wydał polecenie ograniczenia wymiaru etatu do 10 godzin (1/3) etatu. W jaki sposób można dokonać ww ograniczenia? Proszę o wzór pisma.

Jeżeli nauczyciel pracuje na 1/2 etatu, a zatrudniony jest poprzez mianowanie, to musiał być wcześniej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.  W chwili obecnej nie można mu już bardziej obniżyć pensum, zachowując mianowanie. 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela:

Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

 

art. 22 ust. 2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

 

Jeżeli zatem organ prowadzący, prawdopodobnie ze względu na zbyt małą liczbę uczniów w szkole, określa etat nauczyciela w wymiarze 10 h, to trzeba z tym nauczycielem rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN, a następnie zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 10 h. Nauczyciel ten nie będzie już zatrudniony przez mianowanie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT