Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis art. 9c ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.) w brzmieniu do dnia 31 sierpnia 2022 r., który ma do...

PORADA PRAWNA

08 stycznia 2024 Awans zawodowy

Nauczyciel 1 września rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego, kończy pracę w styczniu. Czym dokładnie kierować się przy wystawieniu negatywnej oceny dorobku zawodowego tego nauczyciela?

Przepis art. 9c ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.) w brzmieniu do dnia 31 sierpnia 2022 r., który ma do nauczyciela zastosowanie poprzez odesłanie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) stanowi jedynie, że ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna, jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Ustawodawca nie wymienił przesłanek ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego, natomiast należy przyjąć, że może na nią wpływać niewielki stopień: realizacji zadań wynikających z opracowanego przez nauczyciela (i następnie zatwierdzonego przez dyrektora) planu rozwoju zawodowego; wykonywania obowiązków nauczyciela odbywającego staż pod kątem korzystania z warunków odbywania stażu, które ma obowiązek zapewnić dyrektor; zaangażowania we współpracę z opiekunem stażu lub także z podmiotami zewnętrznymi, jeśli wymaga tego plan rozwoju zawodowego; realizacji wymagań stawianych nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela mianowanego, wynikających z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT