Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu klasyfikacyjnego nie jest kompetencją nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem art. 44l ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie...

PORADA PRAWNA

14 marca 2018 Prawo oświatowe

Moje pytanie dotyczy ucznia, któremu został wyznaczony termin egzaminu klasyfikacyjnego, a na który uczeń się nie zgłosił. Uczeń przyniósł do szkoły podanie o wyznaczenie nowego terminu gdyż z powodów rodzinnych (mama w szpitalu) nie mógł przyjść na egzamin. Nauczyciel odmawia wyznaczenia nowego terminu oraz twierdzi, iż nie przeprowadzi egzaminu dopóki dopóty nie otrzyma stosownego zaświadczenia potwierdzającego, iż uczeń faktycznie nie mógł uczestniczyć w egzaminie.

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu klasyfikacyjnego nie jest kompetencją nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem art. 44l ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.2198 z późn.zm.) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym z nim i z jego rodzicem, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.2198 z późn.zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT