Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasady organizacji lekcji religii w szkołach określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania...

PORADA PRAWNA

13 sierpnia 2020 Prawo oświatowe

Mamy dwie klasy VII, jedną dwujęzyczną, drugą zwykłą. Obie są mało liczne. Część uczniów nie uczestniczy w lekcjach religii. Czy można w tych klasach dla religii wprowadzić nauczanie łączone?

Zasady organizacji lekcji religii w szkołach określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 983).
§ 1 tego rozporządzenia stanowi, że w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.
Z kolei, zgodnie z § 2 rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
Wynika z tego, ze w sytuacji, gdy w klasie jest mniej niż siedmioro uczniów wyrażających chęć udziału w lekcjach religii, szkoła może zorganizować naukę w oddziałach łączonych. Sporne jest natomiast to czy możliwe jest łączenie klas na religii w przypadku, gdy chętnych do udziału w zajęciach w jednej klasie jest więcej niż siedmioro. Na pewno można to zrobić za zgoda Kurii Diecezjalnej.
W powyższej sprawie należy kwestię łączenia klas omówić z właściwym Biskupem i organem prowadzącym.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT