Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Powołany zapis dotyczy czasu trwania „godziny” zajęć lekcyjnych – przedmiotów teoretycznych i nie stanowi podstawy prawnej określenia czasu trwania zajęć praktycznych...

PORADA PRAWNA

09 października 2017 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy czasu trwania zajęć praktycznych w technikum. Czy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę i w statucie zawrzeć zapis powołując się na ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, konkretnie na § 7. „Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 13 ust. 3.”, że zajęcia praktyczne trwają 45 minut? Co oznacza zapis „zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć”?

Powołany zapis dotyczy czasu trwania „godziny” zajęć lekcyjnych – przedmiotów teoretycznych i nie stanowi podstawy prawnej określenia czasu trwania zajęć praktycznych w technikum. Czas trwania takiej „godziny” zajęć powinien określać statut szkoły na czas nie dłuższy niż 60 minut, a może również przyjąć krótszy – np. 55 lub 45 minut, zaś pomiędzy zajęciami powinna być organizowana dla uczniów przerwa zgodna z zasadami bhp (art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Przykładowo jeśli statut ustali czas trwania zajęć praktycznych na 45 minut, zachowanie ogólnego tygodniowego czasu zajęć następuje w sytuacji, gdy zamiast 4 zajęć po 45 minut zostaną zorganizowane 3 zajęcia po 60 minut.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT