Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma obowiązku dofinansowania w całości kosztów doskonalenia zawodowego nauczyciela na studiach zaocznych uwzględnionych w planie dofinansowania form doskonalenia...

PORADA PRAWNA

03 lutego 2016 Prawo oświatowe Kadry

Nauczyciel podjął studia zaoczne, są one ujęte w planie doskonalenia. Zajęcia trwają trzy dni i przez wszystkie dni nauczyciel dojeżdża na uczelnię. Uważam, że mogę mu finansować koszty dojazdu w piątek i powrotu w niedzielę oraz dofinansowanie do kosztów opłat za semestr. Nie kierowałam nauczyciela tylko wyraziłam zgodę i ujęłam jego dokształcanie w planie. nauczyciel chce zwrotu wszystkich kosztów dojazdu i delegacji. Jak regulują to przepisy.

Nie ma obowiązku dofinansowania w całości kosztów doskonalenia zawodowego nauczyciela na studiach zaocznych uwzględnionych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego. Środki na dofinansowanie mogą pokrywać część lub całość opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego (§ 2 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, Dz. U. 2002 r. Nr 46, poz. 430). Tylko jeśli dyrektor dysponuje środkami na studia nauczyciela, na które go nie skierował, może ale nie musi w części dofinansować koszt dojazdów (np. tylko w niektóre dni) oraz koszty wyżywienia (tzw. delegacja).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT