Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od...

PORADA PRAWNA

08 września 2021 Nadzór pedagogiczny

Mam dwójkę dzieci w dwóch różnych grupach wiekowych z orzeczeniem (niepełnosprawność ruchowa z afazją). Jedno dziecko ma nauczyciela współorganizującego proces nauczania, który prowadzi z nim również rewalidację (nauczyciel ma pełne kwalifikacje). Drugie dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej z afazją, ma również zespół Downa – i również ma nauczyciela współorganizującego proces nauczania, ale nie wiem, czy może on prowadzić z tym dzieckiem rewalidację. Nauczyciel ma skończone studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). W suplemencie dyplomu znajduje się zapis: „Absolwent posiada przygotowanie do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz dzieci młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym)”. Czy może on zatem, czy nie może, prowadzić rewalidację?

Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 ze zm.) kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych posiada nauczyciel, który ukończył studia wyższe, podyplomowe lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. Jeśli więc z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika potrzeba prowadzenia z konkretnym uczniem z zespołem Downa zajęć rewalidacyjnych w związku z niepełnosprawnością intelektualną, to może je prowadzić tylko w takim zakresie nauczyciel ze specjalnością z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z zakresu innych niepełnosprawności ucznia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT