Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) staż, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień...

PORADA PRAWNA

27 maja 2022 Awans zawodowy

Jeżeli nauczyciel stażysta rozpoczął pracę w szkole w dniu 13 września i z tym samym dniem rozpoczął staż na wyższy stopień awansu zawodowego, trwający 9 miesięcy, to oznacza, że staż kończy w dniu 13 czerwca? Czy jest obowiązujący wzór pisma, w którym dyrektor szkoły powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej?

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) staż, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy. Na podstawie art. 9d ust. 1 nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Jeżeli nauczyciel stażysta z dniem 1 września byłby zatrudniony, to automatycznie rozpoczyna się dla niego okres stażu, który kończy się z dniem 31 maja. Jeżeli nauczyciel stażysta rozpoczyna staż 13 września, to 9 miesięczny staż skończy się z dniem 12 czerwca.

Odnośnie drugiego pytania należy stwierdzić, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200 ) nie określają wzoru powiadomienia o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT