Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W umowie o pracę są zawarte warunki zatrudnienia dyrektora. Organ prowadzący w tego typu szkołach ustala zasady zatrudniania nauczycieli oraz dyrektora. Jeśli w...

PORADA PRAWNA

04 września 2013 Prawo oświatowe

Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie. Jako dyrektor szkoły mam obniżone pensum. Nie mam jednak sekretarki, więc wszystkie obowiązki nałożone są na mnie, zastępuję również nauczycieli podczas ich nieobecności spowodowane chorobą (oczywiście za darmo), ale to jakby nie problem. Od stycznia 2013 r. mam ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego. Zajęcia te są organizowane w szkole, uczeń jest nadpobudliwy, agresywny, rodzice również sobie z nim nie radzą. Zmieniłam już wiele nauczycieli, ponieważ nikt nie mógł z nim pracować (zastraszanie, wbijanie ołówka w rękę nauczyciela itp.). Od nowego roku szkolnego nie mam możliwości przyznania tych godzin innemu nauczycielowi. Czy w takiej sytuacji dyrektor może mieć nadgodziny i pracować z tym uczniem (dyrektor posiada kwalifikacje). Stowarzyszenie nie potrafi rozwiązać tego problemu prawnie, a ja pracować za darmo nie chcę. Proszę o pomoc.

W umowie o pracę są zawarte warunki zatrudnienia dyrektora. Organ prowadzący w tego typu szkołach ustala zasady zatrudniania nauczycieli oraz dyrektora. Jeśli w regulaminach, uchwałach organu nie ustalono zastrzeżeń lub innych ograniczeń, dyrektor powinien w arkuszu organizacyjnym (lub w innym dokumencie ustalonym przez organ prowadzący) ująć propozycje zadań dodatkowych, które zatwierdza organ prowadzący.

Do dyrektorów szkół publicznych odnoszą się zapisy Karty Nauczyciela: art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela określa, że zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 (tj. nauczycieli, którym obniżono pensum lub zwolniono z jego realizacji z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce).                               

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT