Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązujące przepisy, w tym ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) i inne przepisy z zakresu prawa oświatowego oraz prawa pracy nie...

PORADA PRAWNA

28 września 2022 Nadzór pedagogiczny

Jakie uchwały i zarządzenia powinien wydawać dyrektor Bursy Międzyszkolnej(jednostka samorządowa, feryjna)? Bardzo proszę o wykaz takich dokumentów gdyż sprawuję stanowisko kierownika ds. nadzoru pedagogicznego.

Obowiązujące przepisy, w tym ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) i inne przepisy z zakresu prawa oświatowego oraz prawa pracy nie określają formy decyzji dyrektora placówki w sprawach związanych z kierowaniem bursą, w tym nie posługują się pojęciem "zarządzenia" ani "uchwały" dyrektora. W związku z tym powszechnie obwiązujące regulacje nie wymieniają również sytuacji, w jakich decyzje dyrektora przybierają takie formy. Natomiast rodzaj decyzji dyrektora może określać statut danej szkoły, jako zagadnienie dotyczące jego kompetencji (art. 98 ust. 1 pkt 5 PO). Dyrektor wydaje zarządzenia, jeśli decyzja o takiej formie mieści się w katalogu spraw wymienionych w statucie danej bursy jako regulowane zarządzeniem. Wątpliwe jest natomiast by statut przewidywał podejmowanie uchwał przez jednoosobowy organ, jakim jest dyrektor. Jeżeli statut nie reguluje zagadnienia dotyczącego rodzajów decyzji dyrektora, ale w placówce zwyczajowo zarządzeniem określa się decyzje dyrektora, dla których ustawodawca nie przewiduje innej formy, a dotyczą one ważniejszych spraw związanych z kierowaniem szkołą, możliwe jest wydanie zarządzenia. Dyrektor jako osoba kierująca bursą może postanowić o nazywaniu niektórych decyzji zarządzeniami również, gdy statut i praktyka w danej bursie nie posługiwały się takim pojęciem. Bez znajomości wewnętrznych regulacji bursy, niemożliwe jest sporządzenie wykazu zarządzeń lub ewentualnie także uchwał dyrektora.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT