Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki prawne, gmina będzie prowadziła szkołę. Gdyby gmina chciała zlikwidować szkołę i wszczęła procedurę likwidacyjną z art. 59...

PORADA PRAWNA

19 kwietnia 2016 Prawo oświatowe

Jakie mogą zostać podjęte przez gminę działania w stosunku do szkoły i nauczycieli w niej zatrudnionych w przypadku nie przedłużenia umowy na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie? Czy gmina ma obowiązek dalszego prowadzenia szkoły, jakie kroki może podjąć w sprawie jej przyszłości (likwidacja, przekazanie innemu stowarzyszeniu - terminy tych działań, czy ma obowiązek wypłacenia odpraw nauczycielom wynikających z KN w przypadku ewentualnej likwidacji szkoły bądź odmowie przez nauczycieli przyjęcia nowych warunków pracy i płacy)?

Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki prawne, gmina będzie prowadziła szkołę. Gdyby gmina chciała zlikwidować szkołę i wszczęła procedurę likwidacyjną z art. 59 UoSO, nauczycielom powinny zostać doręczone wypowiedzenia do dnia 31 maja ze skutkiem na koniec roku szkolnego i wypłacone odprawy (art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 KN). Z 6-miesięcznym wyprzedzeniem nauczyciele musieliby zostać poinformowaniu o ewentualnym przekazaniu szkoły innej osobie prawnej niż dotychczasowe stowarzyszenie lub fizycznej do prowadzenia (art. 5 ust. 5l UoSO). Nauczycielom będzie się należała odprawa w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy w razie przekazania szkoły innemu niesamorządowemu podmiotowi (art. 50 ust. 5n UoSO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT