Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (w tym...

PORADA PRAWNA

14 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Jakie kwalifikacje zawodowe -kierunek studiów musi posiadać nauczyciel, aby mógł być zatrudniony w międzyszkolnej bursie?

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (w tym w bursach), posiada osoba, która ukończyła: 1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż prowadzone zajęcia i ponadto studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.).
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (m.in. w bursie) posiadają również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed 21.02.2012 r. oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne (§ 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Za kierunek (specjalność) zgodny z prowadzonymi zajęciami przez wychowawcę bursy uważa się pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, a nauczyciel musiałby posiadać tytuł magistra (lub wyjątkowo licencjata, w zależności od terminu trwania studiów) w zakresie tej pedagogiki lub zrealizować zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na innym kierunku studiów lub ewentualnie ukończyć studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychwawczej obok innych studiów oraz dodatkowo przy każdym z ww. wariantów wykształcenia musiałby posiadać przygotowanie pedagogiczne.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT