Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych mają nauczyciele, którzy – oprócz przygotowania pedagogicznego – mają również wykształcenie zgodne z rodzajem...

PORADA PRAWNA

02 grudnia 2015 Nadzór pedagogiczny

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera, ucznia szkoły podstawowej mieszczącego się w normie intelektualnej?

Uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych mają nauczyciele, którzy – oprócz przygotowania pedagogicznego – mają również wykształcenie zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć. Zgodność ta określana jest charakterem zajęć rewalidacyjnych wskazanym w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli rodzajem terapii, która ma być podejmowana z danym uczniem. W opisanym przypadku, nauczyciel nie musi mieć kwalifikacji z oligofrenopedagogiki albowiem uczeń jest w normie intelektualnej. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Proszę sprawdzić, co dokładnie jest napisane w zaleceniach PPP odnośnie zajęć rewalidacyjnych, czy mają to być zajęcia logopedyczne – Gdy uczeń ma problemy komunikacyjne, czy zajęcia socjoterapeutyczne – w przypadku trudności w kontaktach społecznych, czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – usprawniające zaburzone funkcje poznawcze (pamięć, myślenie, koncentrację uwagi, itp.). Radzę także nawiązać kontakt z pracownikami poradni- specjalistami, którzy diagnozowali ucznia psychologiczno - pedagogicznie na użytek wydanego orzeczenia. Ich zadaniem jest udzielenie wsparcia szkole, zarówno organizacyjnego jak i merytorycznego, metodycznego. 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT