Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia...

PORADA PRAWNA

06 maja 2020 Prawo oświatowe

Jaki jest obecnie dzienny i tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia?

Zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [dalej: rozporządzenie] dyrektor jednostki systemu oświaty ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. Ma to służyć teamu, żeby uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką. .
Podkreślić należy, że konieczne jest zachowanie zgodności szkolnych programów nauczania
z ramowymi planami nauczania, których nadrzędnym celem jest umożliwienie realizacji podstawy programowej. Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół
i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej. Jednakże treści powinny być tak przygotowane, aby równomiernie obciążać uczniów w każdym dniu.
Tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych typach szkół, w podziale na klasy i przedmioty określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 z późn. zm.). W przypadku technikum wymiar ten wskazano w załączniku nr 5 ( RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM), a dla szkoły branżowej I stopnia- w załączniku nr 7 ( RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH1), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ).
Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się pod następującym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT