Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wymogi dotyczące treści statutu publicznej szkoły podstawowej wymienia art. 98 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019...

PORADA PRAWNA

03 września 2019 Prawo oświatowe

Jaka jest aktualna podstawa prawna statutu szkoły podstawowej?

Wymogi dotyczące treści statutu publicznej szkoły podstawowej wymienia art. 98 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., a w związku z tym stanowią one podstawę prawną statutu takiej szkoły. W przypadku, gdy w szkole podstawowej działają oddziały przedszkolne, dodatkowo w statucie należy zawrzeć regulacje ich dotyczące, które muszą zawierać postanowienia wymagane dla przedszkoli, zgodnie z art. 102 ust. 2 w zw. z ust. 1 PO. W szkole podstawowej niepublicznej treść statutu określa art. 172 ust. 2 PO, a gdy są prowadzone oddziały przedszkolne – dodatkowo także art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 i 2 PO. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT