Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wygląda na to, że w świetle prawa niedopuszczalna jest sytuacja, gdy nie ma rady pedagogicznej w danej placówce, bo członków byłoby mniej niż 3. W takim wypadku taka...

PORADA PRAWNA

12 sierpnia 2022 Prawo oświatowe

Jak zgodnie z prawem wprowadzić zmiany do statutu biblioteki pedagogicznej w związku z koniecznością dostosowania go do zmienionych przepisów prawa oświatowego, które zaczną obowiązywać od 1 września 2022 r.? Odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r., poz. 825). Biblioteka Pedagogiczna w X nie jest filią żadnej biblioteki pedagogicznej. Zatrudnionych jest w niej mniej niż 3 nauczycieli. Do placówki nie mają zatem zastosowania przepisy art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.): w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna.

Wygląda na to, że w świetle prawa niedopuszczalna jest sytuacja, gdy nie ma rady pedagogicznej w danej placówce, bo członków byłoby mniej niż 3. W takim wypadku taka placówka powinna być placówką filialną, zgodnie z art. 69 ust. 2 Prawa oświatowego.

Z drugiej strony w doktrynie wskazuje się, że wykładnia art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2 wskazywałaby, że w placówce liczącej mniej niż trzech nauczycieli nie tworzy się rady pedagogicznej, chyba że jest to np. szkoła filialna – w tym ostatnim przypadku nauczyciele tej szkoły wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły macierzystej. Ponadto nie tworzy się rad pedagogicznych w szkołach wymienionych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 74.

W takim wypadku, skoro rady pedagogicznej nie ma w danej placówce, do zmiany statutu placówki uprawniony jest jedynie organ stanowiący jednostki samorządowej, jako jedynie uprawniony do zmiany własnej uchwały nadającej pierwszy statut placówki.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT