Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...

PORADA PRAWNA

28 października 2021 Prawo oświatowe

Czy w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor szkoły może zmienić ustalone we wrześniu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych?

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) nie zawierają regulacji dotyczącej zmiany terminu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2021/2022 wyznaczonych przez dyrektora. Takiego postępowania wyraźnie nie przewiduje również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). W związku z tym co do zasady terminy dni wolnych, podanych do wiadomości do 30 września 2021 r., nie powinny ulegać zmianie. Natomiast ewentualnie można uznać za dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie zmian terminów (z powodu braku wyraźnego zakazu ich dokonywania) i wówczas dyrektor powinien zasięgnąć opinii organów zaangażowanych w ustalanie dni wolnych oraz ogłosić wprowadzone zmiany (§ 5 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT