Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wolontariusz nie może być angażowany w przedszkolu, którego organ prowadzący ma zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu edukacji (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z...

PORADA PRAWNA

Jak zgodnie z prawem przyjąć wolontariusza do pomocy w przedszkolu?. Bardzo proszę o wzór jakiejś umowy, jakie są wymagania wobec wolontariusza?

Wolontariusz nie może być angażowany w przedszkolu, którego organ prowadzący ma zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu edukacji (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), natomiast w innych przedszkolach może wykonywać zadania (art. 4 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy). Zgodnie z art. 43 ustawy w ramach wolontariatu: a) do prowadzenia zajęć obowiązkowych, realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego w szkole albo zajęć dodatkowych, w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach innych niż samorządowe mogą być przyjęte osoby z kwalifikacjami nauczyciela, ponieważ w tych placówkach do 31 sierpnia 2018 r. nie obowiązuje wymóg zatrudnienia nauczyciela w ramach stosunku pracy; b) do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów przedszkola lub prowadzenia zajęć w szkole – nauczyciel albo za zgodą kuratora oświaty osoba bez kwalifikacji nauczyciela, ale posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora wystarczające; c) do wykonywania innych zajęć i i czynności, w tym do wspierania nauczyciela w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów – osoby bez kwalifikacji nauczyciela (art. 13 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1, art. 14 ust. 3 pkt 6 i ust. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Treść umowy jest uzależniona od zakresu zadań wolontariusza. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia (gdy nie zostało sformułowane na piśmie), a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń (art. 44 ww. ustawy).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT