Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Informuję, że od 1 września 2017r. nie istnieje taki przepis. Albowiem, obowiązujące obecnie rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji...

PORADA PRAWNA

31 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Gdzie mogę znaleźć zapis mówiący, że godziny zajęć terapii dla dzieci z orzeczeniem nie mogą być realizowane w godzinach z podstawy programowej?

Informuję, że od 1 września 2017r. nie istnieje taki przepis. Albowiem, obowiązujące obecnie rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) nie reguluje już wymiaru czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas ten wynika jednak z art. 13 ustawy Prawo oświatowe, w którym jest mowa, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatem wszystkie działania na rzecz dziecka powinny być zrealizowane w czasie zapewnianym przez organ prowadzący oraz w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jaki zadeklarowali jego rodzice. To oznacza, że zarówno zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak i zajęcia rewalidacyjne dla dziecka niepełnosprawnego powinny być wtedy realizowane. Potwierdza to także sposób opisu zadań przedszkola i warunków realizacji podstawy programowej określony w/w rozporządzeniu w § 12 ust. 4 i ust 5., które nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć specjalistycznych, a wskazuje jedynie, że: Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT