Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  W klasie programowo najwyższej nie podejmuje się uchwały o promocji, ponieważ uczniowie nie przechodzą do wyższej klasy - art. 44o ust. 4 ustawy z 07.09.1991 r. o...

PORADA PRAWNA

22 kwietnia 2024 Prawo oświatowe

Dzień dobry w klasach programowo najwyższych podejmujemy jedną uchwałę na koniec klasy 4 o promocji i klasyfikowaniu ? Czy podejmujemy 2 uchwały jedną o wynikach klasyfikacji z klasy 4 a drugą o ukończeniu szkoły przez ucznia ? Czytam i są w różnych źródłach różne interpretacje.

 W klasie programowo najwyższej nie podejmuje się uchwały o promocji, ponieważ uczniowie nie przechodzą do wyższej klasy - art. 44o ust. 4 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230). Prawodawca nie precyzuje szczegółowo formułowania uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej oraz ustalenia zakończenia nauki w szkole przez poszczególnych uczniów; w tym zakresie w szczególności żadnych  wytycznych nie zawiera art. 70 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), ani przepisy rozdziału  3a UoSO "Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych". Należy także zweryfikować, czy jakieś ewentualne wytyczne w tym zakresie zawiera regulamin rady pedagogicznej (art. 73 ust. 2 UoSO). W razie braku takich postanowień regulaminu należałoby przyjąć, że rada pedagogiczna powinna podjąć dwie uchwały - o zatwierdzeniu klasyfikacji rocznej uczniów klas programowo najwyższych szkoły i sporządzić ich wykaz oraz że szkołę ukończyli uczniowie wymienieni w osobnym wykazie. Mogą to być zarówno dwa osobne dokumenty dla każdej z tych uchwał albo dwie uchwały ujęte w jednym dokumencie zatytułowanym "uchwała" - gdy uchwały są podejmowane tego samego dnia - z tym, że wówczas poszczególne ww. uchwały powinny zostać zawarte w odrębnych jednostkach redakcyjnych, zaś w przypadku szkoły liczącej wielu uczniów wykazy uczniów można zawrzeć w odrębnych załącznikach do dokumentu, do których odsyłają te jednostki redakcyjne, aby jasno z tego jednego dokumentu wynikało, że zawiera dwa rozstrzygnięcia rady pedagogicznej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT