Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy nauczyciel zostanie przeniesiony do innych szkół z wygaszanego gimnazjum, czy też zostanie zwolniony w gimnazjum i zatrudniony w...

PORADA PRAWNA

Dyrektorowi wygaszanego gimnazjum kończy się kadencja w sierpniu 2019 r. Organ prowadzący od 1 września zaproponował mu pracę w trzech szkołach podstawowych. Nauczyciel łącznie będzie miał pełny etat. Czy w tym wypadku należy mu się odprawa pieniężna w związku z likwidacją szkoły, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy nauczyciel zostanie przeniesiony do innych szkół z wygaszanego gimnazjum, czy też zostanie zwolniony w gimnazjum i zatrudniony w szkołach podstawowych na części etatu. W orzecznictwie na gruncie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., dotyczącego zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych, przyjmuje się dopuszczalność przeniesienia nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, czyli w trybie art. 18 ust. 1 i 4 KN), zamiast wypowiedzenia stosunku pracy (wyrok SN z 12.12.2001 r., I PKN 712/00, OSNP 2003/23, poz. 564; wyroku z 22.11.2001 r., I PKN 701/00, OSNP 2003/21, poz. 518). Należy uznać, że w drodze analogii przeniesienie na wniosek nauczyciela jest dopuszczalne także w związku z likwidacją gimnazjum na skutek reformy oświaty. Natomiast ponieważ w związku z przeniesieniem stosunek pracy nie zostanie rozwiązany, zgodnie z cytowanym orzecznictwem nie zostanie wypłacona odprawa z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.

Dopuszczalne jest także:

1) zwolnienie nauczyciela, który nie zgodzi się na przeniesienie, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na 31 sierpnia 2019 r. i wypłacenie odprawy, która w przypadku zatrudnienia przez mianowanie wynosi 6 – krotność wynagrodzenia zasadniczego oraz

2) nawiązanie nowych stosunków pracy w szkołach podstawowych na umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć, na podstawie art. 226 ust. 1 – 3 PWuPO oraz art. 10 ust. 5 KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT