Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku każdej nieobecności dyrektora, zastępują go automatycznie z mocy prawa...

PORADA PRAWNA

Dyrektor Zespołu Szkół wybiera się do sanatorium na trzy tygodnie. Wcześniej kilkakrotnie był na kilkutygodniowym zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób powinien dokonać przekazania obowiązków wicedyrektorowi? Czy przekazuje obowiązki jednemu wicedyrektorowi czy obu wicedyrektorom? Proszę o podanie przykładowego wzoru pisma oraz podanie podstawy prawnej.

W jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku każdej nieobecności dyrektora, zastępują go automatycznie z mocy prawa wicedyrektorzy, bez obowiązku pisemnego przekazania zadań (art. 39 ust. 7 UoSO). Nie wyklucza to natomiast pozostawienia wicedyrektorom wytycznych (ustnych lub pisemnych) co do kierowania zespołem szkół pod nieobecność dyrektora, ponieważ za działania zastępców odpowiada zawsze dyrektor. W niepublicznych zespołach szkół nie obowiązują ustawowe regulacje w tym zakresie, zatem dyrektor przekazuje zadania osobie lub osobom wymienionym w statucie, a w braku wewnętrznych regulacji – wybranej przez siebie osobie lub osobom, o ile może działać samodzielnie bez porozumienia z organem prowadzącym (art. 84 ust. 2 pkt 3 UoSO). W tym zakresie wystarczające jest ogólne sformułowanie o powierzenie zastępstwa w zakresie kierowania zespołem, chyba że dyrektor zamierza szczegółowo podzielić obowiązki pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT