Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne O przydziale godzin zajęć na danym stanowisku (np. nauczyciela przedmiotu) decyduje dyrektor jako przełożony służbowy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły, na podstawie...

PORADA PRAWNA

19 marca 2020 Prawo oświatowe

Dyrektor w arkuszu organizacyjnym nie przydzielił nauczycielowi ani jednej godziny zajęć z przedmiotu -głównych kwalifikacji- ukończonych studiów magisterskich. Jakie są podstawy prawne przydziału godzin w arkuszu? Czy obowiązuje zasada -kwalifikacje kierunkowe magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne?

O przydziale godzin zajęć na danym stanowisku (np. nauczyciela przedmiotu) decyduje dyrektor jako przełożony służbowy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 i nie ma obowiązku kierowania się w pierwszej kolejności ukończonymi studiami magisterskimi, skoro przykładowo dysponuje godzinami zgodnymi z kwalifikacjami nauczyciela, uzyskanymi na studiach podyplomowych lub kursie kwalifikacyjnym. Zgoda nauczyciela byłaby konieczna jedynie w razie powierzenia innego stanowiska (z innym wymiarem pensum) niż wymienione w umowie o pracę lub w akcie mianowania, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 KN, art. 29 § 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT