Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od 1 lutego 2017r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają WYŁĄCZNIE PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE w oparciu o Przepisy wprowadzające ustawę...

PORADA PRAWNA

30 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Dowiedziałam się, że od 1 lutego 2017 roku niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wydawać opinii w sprawie wczesnego wspomagania dziecka. Wiem, że nie dotyczy to spraw już prowadzonych, które mogą dokończyć, zachowują też ważność opinie wydane wcześniej. Prosiłabym o podanie konkretnej wykładni prawa (ustawa, rozporządzenie - paragraf, punkt...).

Od 1 lutego 2017r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają WYŁĄCZNIE PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE w oparciu o Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 poz. 60)

Art. 314.1.Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Art. 315.Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT