Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szkołę przysposobienia zawodowego należy traktować jako szkołę dającą wykształcenie ponadpodstawowe. W związku z tym, że kandydat na ucznia liceum dla dorosłych...

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Do mojej szkoły dla dorosłych do Liceum Ogólnokształcącego zgłosił się potencjalny kandydat, który chce rozpocząć naukę w I klasie LO od pierwszego semestru nauki. Jest to osoba urodzona w 1971r. Niestety nie ukończył on gimnazjum lub 8-letniej (względnie 7-letniej) szkoły podstawowej. Jedyny dokument potwierdzjący jego wykształcenie, jaki posiada to arkusz ocen ze Szkoły Przysposobiającej do Zawodu (na podbudowie 6 klas szkoły podstawowej), którą ukończył w 1987r. Z arkusza wynika, że kandydat ukończył tę szkołę z pozytywnym skutkiem (była to szkoła w zawodzie ślusarz). Moje pytanie brzmi - czy na podstawie ww. dokumentu, którym ta osoba się legitymuje, mogę go przyjąć do I klasy LO na pierwszy semestr nauki?

Szkołę przysposobienia zawodowego należy traktować jako szkołę dającą wykształcenie ponadpodstawowe. W związku z tym, że kandydat na ucznia liceum dla dorosłych powinien mieć ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60, art. 141 ust. 1 pkt 2 PO), należy przyjąć, że wykształcenie ponadpodstawowe uprawnia go do nauki w liceum, skoro z arkusza ocen wynika, że uzyskał pozytywne oceny końcowe w szkole, czyli że ją ukończył.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT