Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obecność dziecka niepełnosprawnego nie zobowiązuje do utworzenia oddziału integracyjnego. Ponadto jest to uzależnione od stanowiska rodziców wszystkich uczniów. Spełniony...

PORADA PRAWNA

05 lipca 2021 Prawo oświatowe

Do klasy 1. rodzic zapisał dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Posiada orzeczenie, w którym poradnia pisze, że dziecko może uczęszczać do oddziału integracyjnego. Czy mogę utworzyć taki oddział, jeśli mam tylko jedno dziecko z orzeczeniem? Klasa liczy 18 uczniów.

Obecność dziecka niepełnosprawnego nie zobowiązuje do utworzenia oddziału integracyjnego. Ponadto jest to uzależnione od stanowiska rodziców wszystkich uczniów. Spełniony mógłby zostać wymóg liczebności uczniów oddziału, ponieważ zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502), liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych (§ 6 ust. 4 ww. rozporządzenia). Wynika z tego, że zarówno rodzice dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych musieliby zgodzić się na uczęszczanie dzieci do oddziału integracyjnego; w jej braku uczniowie powinni mieć zapewnioną możliwość uczęszczania do oddziału ogólnodostępnego. Funkcjonowanie i organizacja oddziału integracyjnego musiałyby zostać uwzględnione w statucie szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT