Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązkiem dyrektora jest kontrola obowiązku szkolnego/obowiązku nauki ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły. Oznacza to, że dyrektor, o którym mowa w pytaniu nie musi,...

PORADA PRAWNA

31 sierpnia 2017 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć ucznia do klasy VII spoza obwodu? Uczeń ten mieszka w innej miejscowości i dwukrotnie powtarzał I klasę gimnazjum.

Obowiązkiem dyrektora jest kontrola obowiązku szkolnego/obowiązku nauki ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły. Oznacza to, że dyrektor, o którym mowa w pytaniu nie musi, lecz może przyjąć ucznia. Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieckokończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązanipowiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować goo spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, któryprzyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 41.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT