Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli przedszkole jest w stanie spełnić zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi, obejmuje...

PORADA PRAWNA

Dnia 7.05.2019r wpłynęła do dyrektora przedszkola opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wystawiona przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, dyrektor nie otrzymał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy dyrektor ma obowiązek odnotowania tego dziecka w SIO, powołania zespołu, opracowania IPET?

Jeżeli przedszkole jest w stanie spełnić zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi, obejmuje dziecko tymi zajęciami – art. 127 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania - art. 127 ust. 5 PO, § 2 i § 3 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017 r., poz. 1635. Natomiast dla dziecka nie opracowuje się IPET, skoro dyrektor nie otrzymał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 127 ust. 3 PO. Objęcie dziecka WWRD wykazuje się w SIO – art. 3 ust. 2 pkt 1, art. 12 i art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1900. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT