Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Niezależnie od treści art. 369 PWuPO, z której wynika wejście w życie znowelizowanego przepisu art. 44zzl UoSO od dnia 1 września 2017 r., jednocześnie z art. 297...

PORADA PRAWNA

10 października 2017 Inne

Dlaczego wobec tego w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018, która znajduje się na stronie CKE figuruje zapis: WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, lub b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił nie zdał egzaminu maturalnego.

 Niezależnie od treści art. 369 PWuPO, z której wynika wejście w życie znowelizowanego przepisu art. 44zzl UoSO od dnia 1 września 2017 r., jednocześnie z art. 297 ust. 2 PWuPO wynika obowiązywanie art. 44zzl UoSO w wersji przed nowelizacją (podaną przez OKE) do absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - do roku szkolnego 2026/2027, absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum - do roku szkolnego 2027/2028, absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2028/2029.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT