Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku zatrudnienia w szkołach samorządowych, nagrody stanowią składnik wynagrodzenia nauczyciela, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. –...

PORADA PRAWNA

24 listopada 2022 Kadry

Czy z dodatkowych środków przyznanych na dzieci ukraińskie w szkole, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, możemy wypłacić nauczycielom (którzy mają najwięcej zajęć z dziećmi ukraińskimi) nagrody za pracę z tymi dziećmi? Byłaby to inna nagroda niż na Dzień Edukacji Narodowej (ta została już wypłacona), ponieważ wypłacona by była w grudniu 2022 r. ze wspomnianych środków.

W przypadku zatrudnienia w szkołach samorządowych, nagrody stanowią składnik wynagrodzenia nauczyciela, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm. - dalej KN). Pragmatyka służbowa wyczerpująco reguluje prawo do nagród: jubileuszowych, uzależnionych od stażu pracy (art. 47 KN) oraz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie art. 49 KN oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., poz. 1078). W związku z tym nie stosuje się odesłania z art. 91c ust. 1 KN do stosowania przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 – dalej KP), co jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy akt KN nie uregulował jakiegoś zagadnienia. W szczególności do nauczycieli nie stosuje się art. 105 KP o prawie przyznania nagrody uznaniowej za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, czy przejawianie inicjatywy w pracy. W związku z tym ze środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 50 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) nie powinno się finansować dodatkowej nieprzewidzianej prawem uznaniowej nagrody dla nauczyciela, innej niż nagroda jubileuszowa lub za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Mogłoby to skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych według art. 11 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., po. 289).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT