Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zatrudnienie logopedy jest obowiązkowe, gdy udział ucznia w takich zajęciach wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż obowiązkiem...

PORADA PRAWNA

27 października 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy) Kadry

Czy gmina musi się zgodzić na zatrudnienie w szkole podstawowej logopedy, jeśli są dzieci, które trzeba objąć zajęciami logopedycznymi? Ilu uczniów może być w grupie na tych 45 minutowych zajęciach ?

Zatrudnienie logopedy jest obowiązkowe, gdy udział ucznia w takich zajęciach wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie realizacji tych zaleceń (art. 68 ust. 1 pkt 10 i art. 127 ust. 4 PO, § 5 i 6 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578). Ponadto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 PO zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej stanowią podstawową formę działalności publicznej szkoły, dlatego również dla pozostałych dzieci objętych taką pomocą szkoła publiczna powinna zatrudnić logopedę, zaś gmina powinna sfinansować etat, w ramach odpowiedzialności organu prowadzącego za działalność szkoły i zapewnienie warunków jej działania (art. 10 ust. 1 pkt 1 PO). W zajęciach logopedycznych mogą uczestniczyć maksymalnie 4 uczniowie z uwzględnieniem, że z zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może wynikać konieczność prowadzenia zajęć indywidualnych dla konkretnych uczniów (§ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT