Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Administrator danych osobowych oraz inspektor danych osobowych muszą posiadać wiedzę dotyczącą prawidłowego przetwarzania danych osobowych, natomiast nie musi ona zostać...

PORADA PRAWNA

13 sierpnia 2021 Inne

Czy w szkole niepublicznej (prywatne technikum) specjaliści w zakresie RODO, tzn. ADO, IOD, ABI, powinni mieć szkolenie w tym zakresie? Czy jest obowiązek powołania ABI/IOD? Czy prywatna szkoła ma obowiązek prowadzenia na stronie placówki BIP?

Administrator danych osobowych oraz inspektor danych osobowych muszą posiadać wiedzę dotyczącą prawidłowego przetwarzania danych osobowych, natomiast nie musi ona zostać nabyta w drodze szkolenia (art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). Z kolei aktualne regulacje w ogóle nie przewidują funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, a więc również nie wymagają powołania takiego specjalisty. W szkole niepublicznej powołanie inspektora ochrony danych nie jest obowiązkowe, ponieważ takie instytucje nie są wymienione w art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm. w zw. z art. 37 ust. 1 lit. a RODO wśród katalogu podmiotów publicznych wyznaczających IOD.


Szkoła niepubliczna, z racji wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji, a ponadto – w przypadku pobierania dotacji samorządowej – dysponowania majątkiem publicznym, należy do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej – art. 8 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT