Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, reguluje...

PORADA PRAWNA

14 lutego 2022 Prawo oświatowe

Czy w roku szkolnym 2021/2022 nauczanie indywidualne uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym uczęszczających do szkoły ogólnodostępnej może być prowadzone zdalnie?

Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). Zasadą jest, że zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu, w szczególności w domu rodzinnym, i odbywają się w bezpośrednim kontakcie z uczniem. Jednakże z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wprowadzono rozwiązanie, na podstawie którego jest możliwe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z dniem 1 września 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia MEN – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1571). W wyniku nowelizacji rozporządzenia nadano nową treść przepisu § 13a, który stanowi, że w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:
1) w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4,
2) na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.

Reasumując, jeżeli z orzeczenia o kształceniu specjalnym wynika potrzeba realizacji zaleceń w formie nauczania indywidualnego, można je prowadzić w kontakcie indywidualnym, ale nie musi być to kontakt bezpośredni (może być kontakt z zastosowaniem technik komputerowych). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT