Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Cele na, które mogą być wydane środki zgromadzane w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym...

PORADA PRAWNA

18 listopada 2022 Inne

Czy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można przeznaczyć środki na wyjazdy i spotkania integracyjne?

Cele na, które mogą być wydane środki zgromadzane w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923). Zgodnie ze wskazanym przepisem środki funduszu są przeznaczane na:

1) finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,

2) dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,

3) tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. W świetle ww. definicji wyjazdy i spotkania integracyjne mogą być formą działalności socjalnej pracodawcy.

Należy jednakże wskazać, że niektóre organy kontrolne wymagają, aby każde środki Funduszu były wydatkowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy tj. należy uwzględniać sytuację życiową danej osoby uprawnionej. Istnieją jednakże wyrodki sądowe, w których uznano, że wydatkowanie środków funduszu na organizacje imprez integracyjnych jest możliwe:

1) wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 września 2013 r. III AUa 294/13 – z istoty świadczenia wynika, iż trudno przyjąć, że korzystanie z takich form działalności socjalnej jak wycieczki integracyjne ma być uzależnione od tzw. kryterium socjalnego, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zaprzecza to istocie tej usługi polegającej na integracji pracowników,

2) wyrok SA w Białymstoku z dnia 13 maja 2015 r. III AUa 43/15 – określenie "socjalny", które stanowi zmienną ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie może być rozumiane w każdym przypadku jednolicie; u jednego pracodawcy działalność socjalna będzie synonimem wypłat "pomocowych", a u innego określenie to będzie mogło przybrać znacznie szersze granice, obejmujące sfery nie utożsamiane co do zasady z "socjalem", takie jak działalność integracyjna o podłożu kulturalno-oświatowym, czy sportowo rekreacyjnym.

Reasumując, jeżeli w regulaminie funduszu pracodawca przewidział możliwość organizowania imprez o charakterze socjalnym mających na celu integrację załogi zakładu pracy, powszechnie dostępnych dla wszystkich pracowników, to imprezę taką można rozliczyć z pominięciem kryterium dochodowego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT