Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Urlop wypoczynkowy jest rozliczany w latach kalendarzowych, a nie szkolnych (art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 i art....

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2021 Inne

Od 5.11.2019 r. do 11.06.2020 r. przebywałam na L4 ciążowym, zostało mi do wybrania do końca 2019 r. 8 dni urlopu oraz 35 dni w następnym 2020 r. Kadencja wygasła 31.08.2020 r. Od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. przebywam na urlopie macierzyńskim już jako nauczyciel od 1.09.2020 r. Ile należy mi się dni urlopu uzupełniającego? Czy liczą się dni niewykorzystanego urlopu jeszcze w kadencji dyrektorskiej i następnie jako nauczyciel? Ile dni w sumie?

Urlop wypoczynkowy jest rozliczany w latach kalendarzowych, a nie szkolnych (art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 i art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Zgodnie z art. 66 ust. 1 KN prawo do urlopu uzupełniającego nauczyciel nabywa jedynie w sytuacjach, gdy nie zajmuje stanowiska kierowniczego w okresie ferii, czyli gdy jako „szeregowy” nauczyciel przebywa m.in. na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim i z tego powodu nie mógł wykorzystać 8 tygodni urlopu w czasie ferii (art. 66 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 KN). Skoro funkcja kierownicza w 2020 r. była pełniona do 31 sierpnia 2020 r., czyli w okresie ferii zimowych oraz ferii letnich – do ostatniego dnia tych ferii, to za 2020 r. niemożliwe jest nabycie prawa do urlopu uzupełniającego. W związku z tym za 2020 r. Autor pytania w ogóle nie nabył prawa do urlopu uzupełniającego, ponieważ nie zajmował w czasie ferii stanowiska „szeregowego” nauczyciela.
Jeśli natomiast pytanie dotyczy „zwykłego” (a więc nie uzupełniającego) urlopu w 2020 r., to zgodnie z art. 64 ust. 2a KN dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, o ile zajmuje to stanowisko przez cały rok kalendarzowy. W związku ze zmianą uprawnień urlopowych odrębnie oblicza się je w 2020 r. na stanowisku kierowniczym oraz bez tego stanowiska. W drodze analogii należy przyjąć zasady obliczania urlopu przy zmianie pracodawcy, ponieważ Karta Nauczyciela nie reguluje sposobu obliczeń, gdy następuje zmiana uprawnień urlopowych u dotychczasowego pracodawcy. W związku z tym urlop za 2020 r. oblicza się następująco: 1) na stanowisku kierowniczym – 8/12 * 35 dni roboczych = 23,33 dni robocze oraz 2) na stanowisku „szeregowego” nauczyciela – 4/12 * 56 dni kalendarzowych = 18,67 dni kalendarzowych, w sumie 42 dni, w tym w zaokrągleniu 24 dni roboczych i 18 dni kalendarzowych, które nie są urlopem uzupełniającym (art. 64 ust. 1, 3 i analogicznie art. 66 ust. 2 KN oraz analogicznie art. 1551 § 1, art. 1552a § 1 i art. 1553 § 1 KP). Za 2019 r. prawdopodobnie też przysługuje jeszcze 8 dni roboczych, jak wskazano w pytaniu.
Z kolei za 2021 r. ewentualne prawo do urlopu uzupełniającego zostanie ustalone dopiero po 31 sierpnia 2021 r., gdyby wystąpiły kolejne nieobecności w czasie ferii letnich wymienione w art. 66 ust. 1 KN. Za sam okres ferii zimowych nie nabywa się takiego prawa.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT