Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji...

PORADA PRAWNA

29 września 2016 Inne

Czy w ramach realizacji programu Książki naszych marzeń do szkolnej biblioteki zakupić można mapy, filmy na płytach DVD?

Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. Program dopuszcza zakup do bibliotek szkolnych: a) książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, b) książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia. Dyrektor szkoły, chcący skorzystać z programu, składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Do wniosku należy dołączyć opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek. Wg mojej opinii, program nie obejmuje płyt, filmów, map, bowiem głównym celem jest kształtowanie nawyków czytania, rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a nie oglądania filmów, chyba, że szkoła zamierza zakupić audiobooki dla uczniów o takiej niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Rządowy program "Książki naszych marzeń".

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT