Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym, powinna zostać powołana przez dyrektora w...

PORADA PRAWNA

10 czerwca 2015 Awans zawodowy

Czy w przedszkolu niepublicznym ze względu na młodą i nieliczna kadrę pedagogiczną, skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli na kontraktowego może być następujący: 1. dyrektor- przewodniczący, jednocześnie opiekun stażu , nauczyciel mianowany; 2. nauczyciel zatrudniony w przedszkolu - katecheta , nauczyciel mianowany (czy lepiej nauczyciel wychowania przedszkolnego kontraktowy , w trakcie stażu na mianowanego); 3. nauczyciel ze szkoły, informatyk, nauczyciel dyplomowany.

Komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym, powinna zostać powołana przez dyrektora w składzie 3-osobowym. Obowiązkowo w jej skład wchodzi dyrektor, opiekun stażu (którym może być nauczyciel mianowany, dyplomowany lub zajmujący stanowisko kierownicze), a także nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, zaś nauczyciel kontraktowy tylko w przypadku, gdy publiczne przedszkole nie zatrudnia co najmniej nauczyciela mianowanego.
W omawianym przypadku przedszkole ma możliwości kadrowe powołania 3-osobowej komisji. Dlatego bardziej właściwe z punktu widzenia dyspozycji art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 jest powołanie do komisji oprócz dyrektora i informatyka – nauczyciela dyplomowanego także katechety – nauczyciela mianowanego.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT