Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy uczeń rozpoczął naukę przed terminem klasyfikacji śródrocznej. Gdyby tak było, to zbędne jest ustalanie oceny z zachowania,...

PORADA PRAWNA

26 stycznia 2021 Inne

Czy uczniowi, który po trzech tygodniach nauki w szkole przeszedł na nauczanie domowe, wystawia się ocenę zachowania za I półrocze?

Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy uczeń rozpoczął naukę przed terminem klasyfikacji śródrocznej. Gdyby tak było, to zbędne jest ustalanie oceny z zachowania, ponieważ uczeń objęty edukację domową podlega egzaminom klasyfikacyjnym na koniec roku szkolnego, podczas których nie ustala się oceny z zachowania – art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. Natomiast rozpoczęcie edukacji domowej po klasyfikacji śródrocznej powinno skutkować ustaleniem w jej ramach oceny z zachowania – art. 44f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT